Theo thông báo mới đây từ Google Ads, nền tảng quảng cáo của Google, Google Ads sẽ bắt đầu thu thêm 5% thuế đối với các nhà quảng cáo tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 tới.

Dưới đây là nội dung từ Google.

[Thông báo pháp lý] Những thay đổi về thuế đối với tài khoản Google Ads (GG Ads) tại Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Do luật thuế mới tại Việt Nam, Google sẽ bắt đầu thu 5% thuế đối với các dịch vụ tính phí cho khách hàng tại Việt Nam, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Nếu không có mã số thuế tại Việt Nam, bạn không cần làm gì cả.

Nếu bạn có mã số thuế tại Việt Nam và muốn in nó lên hoá đơn của mình, vui lòng làm theo các hướng dẫn bên dưới để nhập mã số thuế của bạn vào hệ thống.

Cách cập nhật thông tin thuế:

1. Đăng nhập vào Trung tâm thanh toán của Google.

4. Nhấp vào Lưu.

Những thay đổi đáng chú ý đối với tài khoản Dịch vụ quảng cáo Google Ads của bạn kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022:

  • Số tiền thuế tính cho các giao dịch mua quảng cáo của bạn sẽ nằm trong một dòng riêng trong tài khoản của bạn.
  • Hoá đơn của bạn sẽ hiện số tiền thuế đã tính.

Vì Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế, vui lòng liên hệ với cố vấn thuế của bạn nếu bạn có thắc mắc về sự thay đổi này.

0938 333 854